Najlepsze promocje dnia

Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li

Autor: Paweł Wimmer

Data wydania: 2018-11-21

Liczba stron: 232

Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania

Autor: Melissa Ford, Sadie Ford, Gabriel Ford

Data wydania: 2018-11-27

Liczba stron: 464

E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda

Autor: Artur Dąbrowski, Filip Kłodawski

Data wydania: 2018-09-25

Liczba stron: 192

Cyberkolonializm. Poznaj ¶wiat cyfrowych przyjació³ i wrogów

Autor: Krzysztof Gawkowski

Data wydania: 2018-11-02

Liczba stron: 344

Ponadczasowy hit. O sztuce tworzenia i marketingu dzie³, które przetrwaj± próbê czasu

Autor: Ryan Holiday

Data wydania: 2019-03-19

Liczba stron: 272

Tablice informatyczne. C

Autor: Radosław Sokół

Data wydania: 2018-12-07

Liczba stron: 8

Infografika. Sztuka atrakcyjnego prezentowania treści

Autor: Małgorzata Zimniak-Rucińska

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 176

Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX

Autor: Tony Gaddis

Data wydania: 2019-04-23

Liczba stron: 1408

Najpopularniejsze kategorie

Najnowsze publikacje

Obudź swoją kreatywność. Jak aktywować twórczy potencjał umysłu. Wydanie II rozszerzone

Autor: Dagmara Gmitrzak

Data wydania: 2019-06-25

Liczba stron: 232

Bogaty budda. Bierz z życia to, co najlepsze

Autor: Sylwia Kocoń

Data wydania: 2019-06-11

Liczba stron: 232

Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki

Autor: Rhuan Rocha, Joao Purificacao

Data wydania: 2019-05-23

Liczba stron: 256

Struktury danych i algorytmy w jêzyku Java. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Autor: James Cutajar

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 168

Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaæ znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II

Autor: Benjamin Jakobus, Jason Marah

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 280

Infografika. Sztuka atrakcyjnego prezentowania treści

Autor: Małgorzata Zimniak-Rucińska

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 176

Zarządzaj swoim czasem. Jak skupiać się na tym, co najważniejsze

Autor: Jake Knapp, John Zeratsky

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 320

Korpostartup. Efektywna wspó³praca korporacji ze startupami

Autor: Wojciech Drewczyński

Data wydania: 2019-05-07

Liczba stron: 424