Wyszukiwanie

Nie znaleziono obrazka!

Internet. Jak dzia³a naprawdê? Ilustrowany przewodnik po protoko³ach, prywatno¶ci, cenzurze i zarz±dzaniu

Autor: Article 19 (Author), Mallory Knodel (Contributor), Ulrike Uhlig i in.

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 106

Nie znaleziono obrazka!

Elektronika bez oporu. Praktyczne uk³ady elektroniczne

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Lutowanie od podstaw. Wydanie II

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Arduino. Przepisy na rozpoczêcie, rozszerzanie i udoskonalanie projektów. Wydanie III

Autor: Michael Margolis, Brian Jepson, Nicholas Robert Weldin

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 704

Nie znaleziono obrazka!

Elementy robotyki dla pocz±tkuj±cych

Autor: Mordechai Ben-Ari, Francesco Mondada

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

CCNA 200-301. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco

Autor: Adam Józefiok

Data wydania: 1

Liczba stron: 1048

Nie znaleziono obrazka!

CCNP 350-401 ENCOR. Zaawansowane administrowanie sieci± Cisco

Autor: Adam Józefiok

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 744

Nie znaleziono obrazka!

Nauka Kubernetesa w miesi±c

Autor: Elton Stoneman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 632

Nie znaleziono obrazka!

Elektronika bez oporu. Schematy elektroniczne od podstaw

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie IV

Autor: Stan Gibilisco

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III

Autor: Simon Monk

Data wydania: 1

Liczba stron: 528

Nie znaleziono obrazka!

Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II

Autor: Michael Geier

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne

Autor: Witold Krieser

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Stykowe elektryczne uk³ady sterowania

Autor: Witold Krieser

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

Arduino dla pocz±tkuj±cych. Kolejny krok. Wydanie II

Autor: Simon Monk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie II

Autor: Brendan Burns, Joe Beda, Kelsey Hightower

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Przyspieszenie. Lean i DevOps w rozwoju firm technologicznych

Autor: Nicole Forsgren PhD, Jez Humble, Gene Kim

Data wydania: 2019-11-22

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Tajemnice sieci

Autor: Adam Wierzbicki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

TinyML. Wykorzystanie TensorFlow Lite do uczenia maszynowego na Arduino i innych mikrokontrolerach

Autor: Pete Warden, Daniel Situnayake

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 432

Nie znaleziono obrazka!

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II

Autor: Lorin Hochstein, Rene Moser

Data wydania: 2018-04-17

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i (...)

Autor: Charles Platt

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 274

Nie znaleziono obrazka!

Odkrywanie Arduino. Narzêdzia i techniki in¿ynierii pe³nej czaru. Wydanie II

Autor: Jeremy Blum

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Przygoda z elektronik±

Autor: Paweł Borkowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

Zarz±dzanie produktem w modelu lean

Autor: Mangalam Nandakumar

Data wydania: 2019-07-23

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 2. Tyrystory, uk³ady scalone, uk³ady logiczne, wy¶wietlacze, LED-y i przetworniki ak(...)

Autor: Charles Platt with Fredrik Jansson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 278

Nie znaleziono obrazka!

Minionki. Stwórz ciekawe projekty z klocków LEGO

Autor: Joachim Klang

Data wydania: 2018-01-12

Liczba stron: 80

Nie znaleziono obrazka!

LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami

Autor: Henryk Brandys

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami

Autor: John Callaway, Clayton Hunt

Data wydania: 2019-09-10

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Laura Ipsum. Niezwyk³a wêdrówka po Userlandii - przedziwnej krainie informatyki

Autor: Carlos Bueno

Data wydania: 2017-05-10

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wy¶wietlaczami LCD

Autor: Tomasz Francuz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 496

Nie znaleziono obrazka!

LEGO BOOST - wyzwalacz kreatywno¶ci. Jak zbudowaæ 95 robotów o prostej konstrukcji

Autor: Yoshihito Isogawa

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 254

Nie znaleziono obrazka!

Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II

Autor: Maciej Matyka

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Ch³odzenie procesorów PC

Autor: Janusz Wójcik

Data wydania: 2019-12-03

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Struktury danych i algorytmy w jêzyku Java. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych

Autor: James Cutajar

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Arduino dla pocz±tkuj±cych. Kolejny krok

Autor: Simon Monk

Data wydania: 2015-02-13

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY

Autor: Marc de Vinck

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 80

Nie znaleziono obrazka!

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III

Autor: Maria Sokół, Piotr Rajca

Data wydania: 2007-01-30

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Aplikacje Google dla seniorów

Autor: Krzysztof Masłowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 170

Nie znaleziono obrazka!

Metoda Lean Enterprise. W poszukiwaniu innowacji

Autor: Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly

Data wydania: 2019-08-27

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych

Autor: Kelsey Hightower, Brendan Burns, Joe Beda

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

E-senior. Poradnik ¶wiadomego u¿ytkownika internetu

Autor: Krzysztof Masłowski

Data wydania: 2018-10-29

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

Serwisy spo³eczno¶ciowe dla seniorów

Autor: Michał Makaruk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne

Autor: Bartosz Danowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Nero 8. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne

Autor: Bartosz Danowski

Data wydania: 2008-06-04

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II

Autor: Maria Sokó³, Piotr Rajca

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

Nero 7. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne

Autor: Bartosz Danowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Sam wypalam CD

Autor: Radosław Sokół

Data wydania: 2004-04-20

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Fotowoltaika. Projektowanie i instalacja dla bystrzaków

Autor: Ryan Mayfield

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 360