Wyszukiwanie

Nie znaleziono obrazka!

English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko

Autor: Beata Błaszczyk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Zostañ ultrasamoukiem. Jak mistrzowsko opanowaæ twarde umiejêtno¶ci w zadziwiaj±co krótkim czasie

Autor: Scott Young

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Prawa ludzkiej natury

Autor: Robert Greene

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 568

Nie znaleziono obrazka!

Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji

Autor: S.J. Scott

Data wydania: 2019-02-19

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Jak pisaæ, ¿eby chcieli czytaæ (i kupowaæ). Copywriting & Webwriting

Autor: Artur Jab³oñski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Biblia copywritingu. Wydanie II poszerzone

Autor: Dariusz Puzyrkiewicz

Data wydania: 2019-08-13

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Zrozumieæ marketing. Wydanie 2

Autor: Artur Jab³oñski, Marek Piasek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Warsztat hakera. Testy penetracyjne i inne techniki wykrywania podatno¶ci

Autor: Matthew Hickey, Jennifer Arcuri

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 552

Nie znaleziono obrazka!

Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek

Autor: Eric Ries

Data wydania: 2012-10-22

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon

Autor: Steve Anderson, Karen Anderson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Zwinni. Zbrodnia i Scrum

Autor: Marcin ¯migrodzki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian

Autor: Stephen Guise

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Wieczne opó¼nienie. Zarz±dzanie projektami IT

Autor: Marcin Dąbrowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Ego to Twój wróg

Autor: Ryan Holiday

Data wydania: 2018-01-12

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Podstawy bezpieczeñstwa informacji. Praktyczne wprowadzenie

Autor: Jason Andress

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone

Autor: Szymon Drejewicz

Data wydania: 2017-02-17

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT

Autor: Fotios Chantzis, Ioannis Stais, Paulino Calderon, Evangelos Deirmentzoglou i in.

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 440

Nie znaleziono obrazka!

Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II

Autor: Kevin D. Mitnick (Author), William L. Simon (Author), Steve Wozniak (Foreword)

Data wydania: 2010-11-22

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Blue team i cyberbezpieczeñstwo. Zestaw narzêdzi dla specjalistów od zabezpieczeñ w sieci

Autor: Nadean H. Tanner

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Google Analytics dla marketingowców. Wydanie III

Autor: Martyna Zastrożna

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Tworzenie najlepszych ofert. Produkty i us³ugi, na których zale¿y klientom

Autor: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith i in.

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Bezpieczeñstwo sieci w Pythonie. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± skryptów i bibliotek. Wydanie II

Autor: José Manuel Ortega

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Biblia e-biznesu 3.0

Autor: Robert Bekas, Tomasz Burcon, Andrzej Burzyński, Krzysztof Burzyński, Kamil Cebulski, Angelika Chimkowska, Mateusz Chłodnicki, Marcin Cichoń, Konrad Cioczek, Marcin Cisek, Monika Czaplicka, Agnieszka Dejnaka, Maciej Dutko, Piotr Dywański, Paweł Fornalski, Karol Froń, Daria Gaca, Adrian Gamoń, Marcin Godlewski, Marek Golec, Adrian Gorzycki, Grzegorz Grabowski, Mateusz Grzywnowicz, Marek Jankowski, Jakub Jasiński, Jason Hunt, Łukasz Kamiennik, Piotr Kiełcz, Maria Kobryń, Bartosz Kolanek, Damian Kołata, Paweł Korycki, Maciej Stępa, Michał Kosel, Jacek Kotarbiński, Zbigniew Krakowski, Paweł Królak, Kamila Kruk, Iga Krynicka-Pieleszek, Paweł Krzyworączka, Bartosz Langa, Mikołaj Lech, Maciej Lewiński, Michał Lidzbarski, Dagmara Łuczyńska, Marcin Łukiańczyk, Tomasz Maciejewski, Artur Maciorowski, Łukasz Marczewski, Krzysztof Marzec, Paweł Mielczarek, Piotr Motyl, Rafał Namieciński, Marek Niedźwiedź, Robert Okulski, Piotr Oracz, Marcin Osman, Tomasz Palak, Magdalena Pawłowska, Marcin Pieleszek, Adam Pioch, Marcin Piwowarczyk, Ilona Przetacznik, Dariusz Puzyrkiewicz, Krzysztof Rdzeń, Barbara Rogala, Rafał Sadłowski, Michał Sadowski, Paweł Sala, Jakub Sobczak, Robert Solga, Michał Spławski, Dawid Starzykiewicz, Barbara Stawarz-García, Jakub Szajdziński, Piotr Szulczewski, Paweł Tkaczyk, Trader21, Justyna Trzupek, Mikołaj Winkiel, Izabela Wisłocka, Damian Wiszowaty, Marcin Wsół

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 856

Nie znaleziono obrazka!

Lider wystarczaj±co dobry. 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewno¶ci

Autor: Piotr Prokopowicz, Sebastian Drzewiecki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

In¿ynieria chaosu. Odporno¶æ systemów w praktyce

Autor: Casey Rosenthal, Nora Jones

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes!

Autor: David Stephenson

Data wydania: 2019-11-19

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Stwórz grê w Unity, a nauczysz siê programowania w C#! Pisanie kodu, które sprawia rado¶æ. Wydanie V

Autor: Harrison Ferrone

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie. Wydanie III poszerzone

Autor: Marcin Żmigrodzki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Projekt Jednoro¿ec. Powie¶æ o szansie w epoce przewrotów cyfrowych

Autor: Gene Kim

Data wydania: 1

Liczba stron: 334

Nie znaleziono obrazka!

Przywództwo w ¶wiecie VUCA. Jak byæ skutecznym liderem w niepewnym ¶rodowisku

Autor: Agnieszka Piątkowska

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III

Autor: Carey Parker

Data wydania: 2019-08-20

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Ty te¿ to masz! Odkryj swoje talenty i zacznij robiæ w ¿yciu to, co lubisz i potrafisz najlepiej

Autor: Elżbieta Krokosz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia

Autor: Nick Bostrom

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 488

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk niemiecki w IT. Rozmówki

Autor: Marcin Jackiewicz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

Gra bez koñca

Autor: Simon Sinek

Data wydania: 1

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone

Autor: Mariusz Chrapko

Data wydania: 2014-12-01

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Cyberbezpieczeñstwo w bashu. Jak za pomoc± wiersza poleceñ prowadziæ dzia³ania zaczepne i obronne

Autor: Paul Troncone, Carl Albing Ph. D.

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Doskona³y Scrum master. Jak budowaæ bardziej efektywne zespo³y i zarz±dzaæ zmian±

Autor: Zuzana Sochova

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Algorytmy kryptograficzne w Pythonie. Wprowadzenie

Autor: Shannon W. Bray

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Zainspirowani. Jak tworzyæ kultowe produkty technologiczne

Autor: Marty Cagan

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

Z³am ten kod z Pythonem. Jak tworzyæ, testowaæ i ³amaæ szyfry

Autor: Al Sweigart

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

Blockchain. Podstawy technologii ³añcucha bloków w 25 krokach

Autor: Daniel Drescher

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Zarabiaj wiêcej pieniêdzy

Autor: Brian Tracy

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 120

Nie znaleziono obrazka!

Mindf*ck szefa. ¯eby w koñcu wysz³o tak, jak wyj¶æ nie chce

Autor: Monika Reszko

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Zarz±dzanie szczê¶liwym zespo³em. Gry, narzêdzia i praktyki, które zmotywuj± ka¿dy zespó³

Autor: Jurgen Appelo

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 286

Nie znaleziono obrazka!

Jak pisaæ ¶wietne gry 2D w Unity. Niezale¿ne programowanie w jêzyku C#

Autor: Jared Halpern

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Bezpieczeñstwo aplikacji internetowych dla programistów. Rzeczywiste zagro¿enia, praktyczna ochrona

Autor: Malcolm McDonald

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Skuteczna reklama na LinkedInie

Autor: Artur Jabłoński

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Anonimizacja i maskowanie danych wra¿liwych w przedsiêbiorstwach

Autor: Dariusz Nabywaniec

Data wydania: 2019-03-05

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Kierunek jako¶æ. Jak unikaæ b³êdów w projekcie

Autor: Aleksandra Kunysz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Skuteczne zarz±dzanie zespo³em. Jak uzyskaæ harmoniê, zaufanie i widoczne efekty pracy w zespole

Autor: Stefano Mastrogiacomo, Alexander Osterwalder i in. pełny spis w info

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 306

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020

Autor: Brian Wood

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Oszukaj mnie, je¶li potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia wspó³czesnych kanciarzy

Autor: Frank Abagnale

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Dostosuj siê lub giñ. Jak odnie¶æ sukces w bran¿y aplikacji mobilnych

Autor: Luiza Bachórzewska

Data wydania: 2017-07-18

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera

Autor: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II

Autor: Martyna Zastro¿na

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

U mnie dzia³a. Jêzyk bran¿y IT. Wydanie II

Autor: Pawe³ Baszuro

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

Mapa Agile & Scrum. Jak siê odnale¼æ jako Scrum Master

Autor: Mateusz Żeromski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Si³a Lucyfera. Ciemna strona copywritingu

Autor: Dariusz Puzyrkiewicz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Getting Things Done w praktyce. 10 kroków do efektywno¶ci bez stresu

Autor: David Allen, Brandon Hall

Data wydania: 1

Liczba stron: 214

Nie znaleziono obrazka!

30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni. Wydanie II

Autor: Edyta Zając

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów

Autor: Kevin Mitnick (Author), Steve Wozniak (Foreword), William L. Simon (Contributor)

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 432

Nie znaleziono obrazka!

DaVinci Resolve. Poradnik u¿ytkownika

Autor: Błażej Witkowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 244

Nie znaleziono obrazka!

Alicja i Bob. Bezpieczeñstwo aplikacji w praktyce

Autor: Tanya Janca

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Projekt Feniks. Powie¶æ o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu. Wydanie V - jubileuszowe

Autor: Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki

Autor: Lee Brotherston, Amanda Berlin

Data wydania: 2018-11-09

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Profesjonalne zdjêcia krok po kroku

Autor: Scott Kelby

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Lean management po polsku. Wydanie II

Autor: Tomasz Król

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki

Autor: Pawe³ Tkaczyk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Testowanie pomys³ów biznesowych. Biblioteka technik eksperymentacyjnych

Autor: David J. Bland, Alexander Osterwalder

Data wydania: 1

Liczba stron: 346

Nie znaleziono obrazka!

Lean. Droga do minimalizmu

Autor: Tomasz Król

Data wydania: 2019-11-14

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

Podstawy kryptografii. Wydanie III

Autor: Marcin Karbowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie 5

Autor: Angelika Śniegocka

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Perswazja w Social Media, czyli jak sprzedawaæ tam, gdzie inni zdobywaj± tylko lajki

Autor: Mirosław Skwarek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Zmieñ swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przej±æ kontrolê nad w³asnym ¿yciem

Autor: Marc Reklau

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Piêkny ¶wiat Minecrafta

Autor: James Delaney

Data wydania: 2017-06-08

Liczba stron: 112

Nie znaleziono obrazka!

Mapy drogowe produktu - nowe podej¶cie. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewno¶ci

Autor: C. Todd Lombardo, Bruce McCarthy, Evan Ryan, Michael Connors

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 242

Nie znaleziono obrazka!

Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II

Autor: Christopher Hadnagy

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu

Autor: David Allen, Mike Williams, Mark Wallace

Data wydania: 2020-02-26

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Hardware i testy penetracyjne. Przewodnik po metodach ataku i obrony

Autor: Jean-Georges Valle

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Wszystko pod kontrol±. Gra w pracê i biznes zwany ¿yciem

Autor: David Allen

Data wydania: 2018-08-22

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Unity na start! Programowanie dla nastolatków

Autor: Jacek Ross, Ksawery Ross

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

E-booki. Poradnik dla pocz±tkuj±cych e-czytelników

Autor: Bartosz Danowski

Data wydania: 2017-09-14

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Instrukcja obs³ugi projektu

Autor: Marcin Żmigrodzki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Content marketing. Od strategii do efektów

Autor: Justyna Bakalarska-Stankiewicz

Data wydania: 1

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach

Autor: John Kotter, Holger Rathgeber, Peter Mueller, Spenser Johnson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie

Autor: Beata Michalska-Dominiak, Piotr Grocholiñski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Kariera programisty. Jak budowaæ do¶wiadczenie, przej¶æ rekrutacjê i zdobyæ pracê marzeñ

Autor: John Sonmez

Data wydania: 2018-07-17

Liczba stron: 816

Nie znaleziono obrazka!

Internet a prawo - jak siê nie potkn±æ? Poradnik dla twórców

Autor: Tomasz Palak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

Inkscape. Podstawowa obs³uga programu. wydanie II rozszerzone i uzupe³nione

Autor: Krzysztof Cieśla

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

M³odzi giganci programowania. Roblox z Lua

Autor: Dawid Leśniakiewicz, Piotr Pełka, Sebastian Langa, Radosław Kulesza, Przemysław Folholc

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Coach wart bilion dolarów. Zasady przywództwa wed³ug Billa Campbella, s³ynnego coacha z Doliny Krzemowej

Autor: Eric Schmidt (Author), Jonathan Rosenberg (Author), Alan Eagle (Author)

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Legendarny osobomiesi±c. Opowie¶ci o in¿ynierii oprogramowania. Wydanie II

Autor: Frederick P. Brooks Jr.

Data wydania: 2019-03-26

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Ponadczasowy hit. O sztuce tworzenia i marketingu dzie³, które przetrwaj± próbê czasu

Autor: Ryan Holiday

Data wydania: 2019-03-19

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ mechanizmy gier w dzia³aniach marketingowych

Autor: Paweł Tkaczyk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Tworzenie gier w jêzyku HTML5 dla profesjonalistów. Wydanie II

Autor: Aditya Ravi Shankar

Data wydania: 2018-11-26

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Adobe After Effects CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II

Autor: Lisa Fridsma, Brie Gyncild

Data wydania: 2018-11-09

Liczba stron: 406

Nie znaleziono obrazka!

Design Thinking. Jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe do zwiêkszenia zysków Twojej firmy

Autor: Danuta Piasecka

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Hakuj jak duch. £amanie zabezpieczeñ ¶rodowisk chmurowych

Autor: Sparc Flow

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny

Autor: Brian Tracy

Data wydania: 2010-12-10

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Dane i Goliat. Ukryta bitwa o Twoje dane i kontrolê nad ¶wiatem

Autor: Bruce Schneier

Data wydania: 2017-10-27

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Dziesiêæ powodów, dla których powiniene¶ natychmiast usun±æ swoje konta z mediów spo³eczno¶ciowych

Autor: Jaron Lanier

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

Pisz jak mistrz. Poznaj nawyki codziennego pisania i uwolnij siê od blokady twórczej

Autor: S.J. Scott

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 104

Nie znaleziono obrazka!

Inteligencja finansowa. Co przedsiêbiorca musi wiedzieæ o liczbach

Autor: Karen Berman, Joe Knight, John Case

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Górskie wyprawy fotograficzne. Wydanie II poszerzone

Autor: Karol Nienartowicz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Programistami da siê zarz±dzaæ! Zasady i narzêdzia pomocne w zarz±dzaniu zespo³ami programistów. Wydanie II

Autor: Mickey W. Mantle, Ron Lichty

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 448

Nie znaleziono obrazka!

Opowie¶ci ukryte w danych. Wyja¶nij dane i wywo³aj dzia³ania za pomoc± narracji

Autor: Nancy Duarte

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Efektywny Kotlin. Najlepsze praktyki

Autor: Marcin Moskała

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Doskonalenie Scruma. Przewodnik dla praktyków. O wyzwaniach, korzy¶ciach i zwinnych zespo³ach

Autor: Stephanie Ockerman, Simon Reindl

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Zarz±dzanie w chaosie czyli sukces w biznesie zaczyna siê na literê Z: zaufanie, zespó³, zaanga¿owanie, zmiana, zwinno¶æ

Autor: Ewa Błaszczak

Data wydania: 1

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Zen prezentacji. Proste pomys³y i wa¿ne zasady. Wydanie III

Autor: Garr Reynolds

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 316

Nie znaleziono obrazka!

Sztuka b³yskawicznej koncentracji. Mistrzostwo w zarz±dzaniu uwag±

Autor: Damon Zahariades

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Amazon Web Services w akcji. Wydanie II

Autor: Andreas Wittig, Michael Wittig

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 520

Nie znaleziono obrazka!

Bitcoin. Ilustrowany przewodnik

Autor: Kalle Rosenbaum

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC. Podrêcznik dla fotografów

Autor: Martin Evening

Data wydania: 2018-10-19

Liczba stron: 722

Nie znaleziono obrazka!

Unity i C#. Podstawy programowania gier

Autor: Ewa Ross, Jacek Ross

Data wydania: 2018-04-03

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Sztuka prowadzenia cyberkonfliktu. Atak i obrona w czasie rzeczywistym

Autor: Dan Borges

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Programista. Przewodnik po zawodzie

Autor: Arkadiusz Kałkus

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Najlepsze wskazówki

Autor: Scott Kelby

Data wydania: 2016-07-11

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Niezwyciê¿ona firma. Jak nieustannie odkrywaæ swoj± organizacjê na nowo i czerpaæ z najlepszych modeli biznesowych

Autor: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, Frederic Etiemble

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem

Autor: Laura Vanderkam

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce

Autor: Johann Rehberger

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 488

Nie znaleziono obrazka!

Alibaba. Jak Jack Ma stworzy³ chiñski Amazon

Autor: Duncan Clark

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III

Autor: Marcin Żukowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Zrozumieæ social media

Autor: Artur Roguski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Unity. Przewodnik projektanta gier. Wydanie III

Autor: Mike Geig

Data wydania: 2019-11-26

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Gotowanie dla geeków. Wydanie II

Autor: Jeff Potter

Data wydania: 2019-10-01

Liczba stron: 462

Nie znaleziono obrazka!

ABC CorelDRAW 2018 PL

Autor: Roland Zimek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Blockchain. Zaawansowane zastosowania ³añcucha bloków. Wydanie II

Autor: Imran Bashir

Data wydania: 2019-03-05

Liczba stron: 536

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie gier przy u¿yciu ¶rodowiska Unity i jêzyka C#. Od pomys³u do gotowej gry. Wydanie II

Autor: Jeremy Gibson Bond

Data wydania: 2018-11-27

Liczba stron: 984

Nie znaleziono obrazka!

Szef, który ma czas. Ewolucja zarz±dzania - dziennik budowy turkusowej firmy

Autor: Andrzej Jeznach, współpraca Wojciech Eichelberger

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Photoshop LAB. Zagadka kanionu i inne tajemnice najpotê¿niejszej przestrzeni barw. Wydanie II

Autor: Dan Margulis

Data wydania: 2017-02-20

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Startup, scaleup, klêska. 42 ¶cie¿ki rozwijania biznesu w duchu Lean i Agile

Autor: Jurgen Appelo

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 214

Nie znaleziono obrazka!

Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II

Autor: Darren R. Hayes

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 632

Nie znaleziono obrazka!

Jak fotografowaæ kota

Autor: Joanna Zaleska

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 120

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw. Wydanie V

Autor: Cecil B. Bozarth, Robert B. Handfield

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 496

Nie znaleziono obrazka!

Matematyka dla mened¿erów. Wydanie II

Autor: Michael C. Thomsett

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone

Autor: Grzegorz Kubera

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Bezpieczeñstwo nowoczesnych aplikacji internetowych. Przewodnik po zabezpieczeniach

Autor: Andrew Hoffman

Data wydania: 1

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Ksiêga Adsów. Twój przewodnik po d¿ungli social mediów

Autor: Franciszek Georgiew

Data wydania: 1

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie

Autor: Alex Castrounis

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Zespo³y wirtualne i rozproszone. Zdalne zarz±dzanie projektem informatycznym

Autor: Rafał Nowocień

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 136

Nie znaleziono obrazka!

Zespó³ wygrany czy przegrany? W co graj± ludzie w firmach

Autor: Joanna Malinowska-Parzydło

Data wydania: 2019-11-13

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Tworzenie gier komputerowych. Kompendium producenta

Autor: Rafał Nowocień

Data wydania: 2019-10-22

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Baw siê kodem! Twoja w³asna gra. CoderDojo Nano

Autor: Jurie Horneman, CoderDojo

Data wydania: 2019-09-24

Liczba stron: 96

Nie znaleziono obrazka!

E-commerce na platformach ofertowych Allegro, eBay, Amazon

Autor: Mirosław Smużniak, Mateusz Bienias

Data wydania: 2019-04-09

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Premiere Pro CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II

Autor: Maxim Jago

Data wydania: 2018-12-14

Liczba stron: 470

Nie znaleziono obrazka!

E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda

Autor: Artur Dąbrowski, Filip Kłodawski

Data wydania: 2018-09-25

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Jak zarabiaæ na kryptowalutach. Wydanie II

Autor: Tomasz Waryszak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Gimp 2.8. Praktyczne wprowadzenie

Autor: Michael Gradias

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone

Autor: Paulina Polko, Roman Polko

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Kontenery. Bezpieczne wdro¿enia. Podstawowe koncepcje i technologie

Autor: Liz Rice

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

¦wiat w skali mikro. Wszystko o modelarstwie

Autor: Artur Wałachowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Miejsce przy stole. Przywództwo w IT w czasach Agile

Autor: Mark Schwartz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Efekt piaskownicy. Jak szefowaæ ¿eby roboty nie zabra³y ci roboty

Autor: Magdalena Kieferling

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII

Autor: Jerry FitzGerald, Alan Dennis, Alexandra Durcikova

Data wydania: 2020-03-03

Liczba stron: 560

Nie znaleziono obrazka!

Jak to zrobiæ w Lightroomie Classic? Najkrótsze drogi do najlepszych rozwi±zañ. Wydanie II

Autor: Scott Kelby

Data wydania: 2019-02-19

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci

Autor: Paulina Polko, Roman Polko

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

Unity. Tworzenie gier mobilnych

Autor: Jon Manning, Paris Buttfield-Addison

Data wydania: 2018-07-02

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Photoshop w trampkach. Stwórz w³asny album rodzinny

Autor: Agnieszka Korzeniewska

Data wydania: 2017-10-27

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

Wirtualny ¶wiat z klocków LEGO. Projekty do samodzielnego wykonania

Autor: Joachim Klang

Data wydania: 2017-09-20

Liczba stron: 80

Nie znaleziono obrazka!

Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3)

Autor: Brian Tracy

Data wydania: 2017-03-30

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Minecraft. Crafting, czary i ¶wietna zabawa. Wydanie II

Autor: Bartosz Danowski, Jakub Danowski

Data wydania: 2017-03-16

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe. Wydanie II

Autor: Von Glitschka

Data wydania: 2016-08-29

Liczba stron: 262

Nie znaleziono obrazka!

Hejtoholik, czyli jak zaszczepiæ siê na hejt, nie wpa¶æ w pu³apkê obgadywania oraz nauczyæ zarabiaæ na tych, którzy Ciê oczerniaj±

Autor: Michał Wawrzyniak

Data wydania: 2015-10-10

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Cyberbroñ - broñ doskona³a. Wojny, akty terroryzmu i zarz±dzanie strachem w epoce komputerów

Autor: David E. Sanger

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 376

Nie znaleziono obrazka!

Szef, którego szukamy. Rzecz o odpowiedzialno¶ci

Autor: Andrzej Jeznach

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

P³ytki umys³. Jak internet wp³ywa na nasz mózg

Autor: Nicholas Carr

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Serce fotografii. Jak robiæ zdjêcia pe³ne wyrazu

Autor: David duChemin

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 290

Nie znaleziono obrazka!

Prawo dla biznesu. E-commerce

Autor: Piotr Kantorowski, Paweł Głąb

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. Flash MX 2004 ActionScript

Autor: Krzysztof Pasek

Data wydania: 2005-04-25

Liczba stron: 6

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Illustrator CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II

Autor: Brian Wood

Data wydania: 2018-12-11

Liczba stron: 466

Nie znaleziono obrazka!

Zegar Rozwi±zywania Problemów

Autor: Tomasz Król

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. Unity

Autor: Jacek Ross

Data wydania: 2018-05-25

Liczba stron: 6

Nie znaleziono obrazka!

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie 4 rozszerzone

Autor: Angelika Śniegocka

Data wydania: 2018-05-11

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

AIX, PowerVM - UNIX, wirtualizacja, bezpieczeñstwo. Podrêcznik administratora

Autor: Sebastian Biedroń

Data wydania: 2017-06-30

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

Unity. Przepisy na interfejs gry

Autor: Francesco Sapio

Data wydania: 2016-12-12

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

GURU KULTU..RY

Autor: Michał Wawrzyniak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach

Autor: Bill Aulet

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji

Autor: Chris Guillebeau

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Biznes spo³eczno¶ciowy. MLM moimi oczami (b2b)

Autor: Katarzyna Trawińska

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5

Autor: Ian L. McLean

Data wydania: 2012-05-28

Liczba stron: 64

Nie znaleziono obrazka!

Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami

Autor: Jeb Blount

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

LEGO Microgame. Podstawy programowania gier w Unity

Autor: Jacek Ross

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 80

Nie znaleziono obrazka!

Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy

Autor: Mateusz Grzesiak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

¦wiat florystyki. Sztuka uk³adania i fotografowania kwiatów. Wydanie III rozszerzone

Autor: Agnieszka Zakrzewska

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, dziêki którym przetrwasz i ocalisz swoj± organizacjê

Autor: Dr. Chase Cunningham

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Real World Camera Raw i Photoshop CS3/CS3 PL. Efektywna obróbka cyfrowych zdjêæ

Autor: Bruce Fraser, Jeff Schewe

Data wydania: 2008-12-08

Liczba stron: 392

Nie znaleziono obrazka!

Jak pracowaæ zdalnie i nie zwariowaæ

Autor: Aleksandra Pogorzelska, Patryk Wójcik, Barbara Wójcik

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

¦wiat w obiektywie. W poszukiwaniu wizji. Wydanie X - rocznicowe

Autor: David DuChemin

Data wydania: 2020-03-03

Liczba stron: 278

Nie znaleziono obrazka!

Wejd¼ do ¶wiata magii! Twój przewodnik po grze Harry Potter: Wizards Unite

Autor: Zosia Danowska, Bartosz Danowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

CorelDRAW 2018 PL. Æwiczenia praktyczne

Autor: Roland Zimek

Data wydania: 2019-07-05

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy

Autor: Mateusz Grzesiak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie

Autor: Erica Sadun, Steve Sande

Data wydania: 2014-03-17

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

World of Warcraft. Strategia sukcesu

Autor: Eric Dekker

Data wydania: 2014-03-17

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szko³a efektu

Autor: Joanna Pasek

Data wydania: 2014-01-27

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia

Autor: Todd Perkins

Data wydania: 2011-05-28

Liczba stron: 816

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Flash CS3/CS3 PL Professional. Biblia

Autor: Robert Reinhardt, Snow Dowd

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1360

Nie znaleziono obrazka!

Maya 2011. Wprowadzenie

Autor: Dariush Derakhshani

Data wydania: 2011-06-29

Liczba stron: 720

Nie znaleziono obrazka!

Microsoft Windows Server 2003/2008. Bezpieczeñstwo ¶rodowiska z wykorzystaniem Forefront Security

Autor: Światowiak Jacek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1112

Nie znaleziono obrazka!

3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szko³a efektu

Autor: Joanna Pasek

Data wydania: 2010-07-29

Liczba stron: 560

Nie znaleziono obrazka!

E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II

Autor: Maciej Dutko

Data wydania: 2013-03-25

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw

Autor: Paweł Zakrzewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 776

Nie znaleziono obrazka!

Hello! Flex 4

Autor: Peter Armstrong

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Flash CS3 PL. Multimedialny trener

Autor: Fred Gerantabee, AGI Creative Team

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Flash CS5 PL Professional. Æwiczenia praktyczne

Autor: Joanna Pasek, Krzysztof Pasek

Data wydania: 2011-10-11

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Fireworks CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik

Autor: Adobe Creative Team

Data wydania: 2011-04-22

Liczba stron: 448

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Oficjalny podrêcznik

Autor: Adobe Creative Team

Data wydania: 2011-02-27

Liczba stron: 392

Nie znaleziono obrazka!

Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji

Autor: Juan Sanchez, Andy McIntosh

Data wydania: 2010-01-20

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Adobe Flex 3. Oficjalny podrêcznik

Autor: Jeff Tapper, Michael Labriola, Matthew Boles, James Talbot

Data wydania: 2009-10-28

Liczba stron: 648

Nie znaleziono obrazka!

ActionScript 3.0 dla Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Oficjalny podrêcznik

Autor: Adobe Creative Team

Data wydania: 2009-10-26

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Second Life. Przewodnik gracza

Autor: Michael Rymaszewski, Wagner James Au, Mark Wallace, Catherine Winters, Cory Ondrejka

Data wydania: 2009-03-20

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Flash CS3 Professional PL. Techniki zaawansowane. Klatka po klatce

Autor: Russell Chun

Data wydania: 2008-08-08

Liczba stron: 536

Nie znaleziono obrazka!

Windows Server 2003. Bezpieczeñstwo sieci

Autor: Neil Ruston, Chris Peiris, Laura Hunter

Data wydania: 2007-07-26

Liczba stron: 584

Nie znaleziono obrazka!

Macromedia Flash 8 Professional. Ksiêga eksperta

Autor: David Vogeleer

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 800

Nie znaleziono obrazka!

Macromedia Flash 8 ActionScript. Oficjalny podrêcznik

Autor: Jobe Makar, Danny Patterson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 488

Nie znaleziono obrazka!

GIMP. Praktyczne projekty

Autor: W³odzimierz Gajda

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 592

Nie znaleziono obrazka!

Real World Camera Raw i Photoshop CS2. Efektywna obróbka cyfrowych zdjêæ

Autor: Bruce Fraser

Data wydania: 2006-05-30

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Director MX. Szybki start

Autor: Andre Persidsky, Mark Schaeffer

Data wydania: 2004-07-21

Liczba stron: 536

Nie znaleziono obrazka!

Macromedia Director 7. Vademecum Profesjonalisty

Autor: Gary Rosenzweig

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 864

Nie znaleziono obrazka!

FOREX dla bystrzaków. Wydanie II

Autor: Mark Galant, Brian Dolan

Data wydania: 2012-09-14

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Zarz±dzanie produktem dla bystrzaków

Autor: Brian Lawley, Pamela Schure

Data wydania: 2020-01-28

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków. Wydanie V

Autor: Stanley E. Portny

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 424