Wyszukiwanie

Nie znaleziono obrazka!

Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów

Autor: Al Sweigart

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Git i GitHub. Kontrola wersji, zarz±dzanie projektami i zasady pracy zespo³owej

Autor: Mariot Tsitoara

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty

Autor: Robert C. Martin

Data wydania: 2010-02-19

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II

Autor: Sam Newman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 552

Nie znaleziono obrazka!

Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy

Autor: Adam Roman, Lucjan Stapp

Data wydania: 1

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekszta³cania danych we wnioski

Autor: Cathy Tanimura

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu

Autor: Lee Vaughan

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II

Autor: Eric Matthes

Data wydania: 1

Liczba stron: 616

Nie znaleziono obrazka!

Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! Tworzenie rozszerzalnego i ³atwego w utrzymaniu oprogramowania obiektowego. Wydanie II

Autor: Eric Freeman, Elisabeth Robson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 604

Nie znaleziono obrazka!

Implementowanie Czystej Architektury w Pythonie

Autor: Sebastian Buczyñski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Python. Wprowadzenie. Wydanie V

Autor: Mark Lutz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1496

Nie znaleziono obrazka!

React, TypeScript i Node. Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack

Autor: David Choi

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 544

Nie znaleziono obrazka!

Architektura aplikacji w Pythonie. TDD, DDD i rozwój mikrous³ug reaktywnych

Autor: Harry Percival, Bob Gregory

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce

Autor: Jon Bodner

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II

Autor: David Thomas, Andrew Hunt

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

React 17. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki. Projektowanie i rozwijanie nowoczesnych aplikacji internetowych. Wydanie III

Autor: Carlos Santana Roldán

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III

Autor: Avinash Navlani, Armando Fandango, Ivan Idris

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnieñ w jêzykach R i Python. Wydanie II

Autor: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II

Autor: Aurélien Géron

Data wydania: 1

Liczba stron: 768

Nie znaleziono obrazka!

Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II

Autor: Al Sweigart

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 648

Nie znaleziono obrazka!

Black Hat Python. Jêzyk Python dla hakerów i pentesterów. Wydanie II

Autor: Justin Seitz, Tim Arnold

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynê WWW. Podrêcznik Front-End Developera

Autor: Jon Duckett

Data wydania: 2018-07-13

Liczba stron: 512

Nie znaleziono obrazka!

Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów

Autor: Robert C. Martin

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Praktyczny kurs SQL. Wydanie III

Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle

Autor: Krzysztof £os

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

#AgileKtóryDzia³a. Pracuj zwinnie i skutecznie

Autor: Michał Dusiński, Tomasz Borowiec

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Nauka algorytmów. Poradnik pisania lepszego kodu

Autor: George Heineman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor: Ben Forta

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomoc± pakietów Pandas i NumPy oraz ¶rodowiska IPython. Wydanie II

Autor: Wes McKinney

Data wydania: 2018-06-15

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie

Autor: Ben Shaw, Saurabh Badhwar, Andrew Bird, Bharath Chandra K S, Chris Guest

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 720

Nie znaleziono obrazka!

Python 3. Proste wprowadzenie do fascynuj±cego ¶wiata programowania

Autor: Zed A. Shaw

Data wydania: 2018-05-11

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Zanurz siê w algorytmach. Przygoda dla pocz±tkuj±cych odkrywców Pythona

Autor: Bradford Tuckfield

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Microsoft Power BI. Jak modelowaæ i wizualizowaæ dane oraz budowaæ narracje cyfrowe. Wydanie II

Autor: Devin Knight, Mitchell Pearson, Bradley Schacht, Erin Ostrowsky

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

C# 9.0 w pigu³ce

Autor: Joseph Albahari

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1000

Nie znaleziono obrazka!

JavaScript. Przewodnik. Poznaj jêzyk mistrzów programowania. Wydanie VII

Autor: David Flanagan

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 608

Nie znaleziono obrazka!

Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów

Autor: Cole Nussbaumer Knaflic

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Java. Podstawy. Wydanie XI

Autor: Cay S. Horstmann

Data wydania: 2019-11-26

Liczba stron: 768

Nie znaleziono obrazka!

JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla ka¿dego. Podrêcznik Front-End Developera

Autor: Jon Duckett

Data wydania: 2015-04-27

Liczba stron: 648

Nie znaleziono obrazka!

Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet)

Autor: Jerzy Grębosz

Data wydania: 1

Liczba stron: 1648

Nie znaleziono obrazka!

Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych

Autor: Sam Newman

Data wydania: 1

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i us³ug

Autor: Jon Yablonski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 132

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie w Pythonie dla ¶rednio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu

Autor: Al Sweigart

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 376

Nie znaleziono obrazka!

Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego u¿ytku

Autor: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 376

Nie znaleziono obrazka!

Java. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie VIII

Autor: Herbert Schildt

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 552

Nie znaleziono obrazka!

Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania

Autor: Mirosław J. Kubiak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Spring w akcji. Wydanie V

Autor: Craig Walls

Data wydania: 2019-12-23

Liczba stron: 520

Nie znaleziono obrazka!

Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji

Autor: Noah Gift, Kennedy Behrman, Alfredo Deza, Grig Gheorghiu

Data wydania: 1

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 24 godziny. Wydanie IV

Autor: Greg Perry, Dean Miller

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 448

Nie znaleziono obrazka!

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji

Autor: Laurence Moroney

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie

Autor: Andreas C. Müller, Sarah Guido

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II

Autor: Mariano Anaya

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Tailwind CSS. Projektowanie stron WWW i podej¶cie utility-first

Autor: Micha³ Kortas

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych

Autor: David Griffiths, Dawn Griffiths

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV

Autor: Michael J. Hernandez

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

C#. Rusz g³ow±! Wydanie IV

Autor: Andrew Stellman, Jennifer Greene

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 736

Nie znaleziono obrazka!

Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie III

Autor: Steve Krug

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V

Autor: Matt Weisfeld

Data wydania: 2020-02-25

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II

Autor: Joel Grus

Data wydania: 2020-02-20

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Python. Dobre praktyki profesjonalistów

Autor: Dane Hillard

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II

Autor: Anthony Molinaro, Robert de Graaf

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 544

Nie znaleziono obrazka!

Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny

Autor: Amit Saha

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy. Wydanie 2 rozszerzone

Autor: Joanna Wrycza-Bekier

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania

Autor: Mirosław J. Kubiak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

SEO marketing. B±d¼ widoczny w internecie

Autor: Adrian Andrzejczyk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Python. Automatyzacja zadañ. Jak efektywnie pracowaæ z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II

Autor: Jaime Buelta

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 432

Nie znaleziono obrazka!

Nauka Dockera w miesi±c

Autor: Elton Stoneman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 560

Nie znaleziono obrazka!

Java. Techniki zaawansowane. Wydanie XI

Autor: Cay S. Horstmann

Data wydania: 2020-02-25

Liczba stron: 808

Nie znaleziono obrazka!

Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone

Autor: Krzysztof Jadczyk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie g³êbokie i sztuczna inteligencja. Interaktywny przewodnik ilustrowany

Autor: Jon Krohn, Grant Beyleveld, Aglaé Bassens

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 342

Nie znaleziono obrazka!

PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach

Autor: Mariusz Duka

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzêdzia ci±g³ego dostarczania DevOps

Autor: Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 376

Nie znaleziono obrazka!

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

Autor: Foster Provost, Tom Fawcett

Data wydania: 2014-11-05

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II

Autor: Brett Slatkin

Data wydania: 1

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Czysty Agile. Powrót do podstaw

Autor: Robert C. Martin

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

React. Wstêp do programowania

Autor: Paweł Kamiński

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. Node.js

Autor: Mariusz Walczak

Data wydania: 2017-08-14

Liczba stron: 6

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie sterowane testami w Pythonie. Jak tworzyæ skalowalne zestawy testów i aplikacji

Autor: Alessandro Molina

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Cyberkolonializm. Poznaj ¶wiat cyfrowych przyjació³ i wrogów

Autor: Krzysztof Gawkowski

Data wydania: 2018-11-02

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Mapowanie historyjek u¿ytkownika. Przepis na produkt idealny

Autor: Jeff Patton

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Python 3. Projekty dla pocz±tkuj±cych i pasjonatów

Autor: Adam Jurkiewicz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4

Autor: Jerzy Grębosz

Data wydania: 2020-02-10

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II

Autor: Martin Fowler

Data wydania: 2019-08-27

Liczba stron: 400

Nie znaleziono obrazka!

Python. Uczymy siê programowania

Autor: Ana Bell

Data wydania: 2019-07-09

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI

Autor: Stephen Prata

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1200

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk C dla ma³ych urz±dzeñ. Krótki kod o wielkich mo¿liwo¶ciach

Autor: Marc Loy

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Web Design z HTML5 i CSS3. Technologie frontendowe od podstaw. Wydanie V

Autor: Terry Felke-Morris

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

WordPress 5 dla pocz±tkuj±cych

Autor: Agnieszka Ciborowska, Jarosław Lipiński

Data wydania: 2019-07-02

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych

Autor: Witold Krieser

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji

Autor: Josh Rosso, Rich Lander, Alex Brand, John Harris

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 440

Nie znaleziono obrazka!

Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II

Autor: Yevgeniy Brikman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Docker. Praktyczne zastosowania. Wydanie II

Autor: Sean P. Kane, Karl Matthias

Data wydania: 2019-08-27

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

100 rzeczy, które ka¿dy projektant powinien wiedzieæ o potencjalnych klientach. Wydanie II

Autor: Susan Weinschenk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 238

Nie znaleziono obrazka!

Skazany na sukces. Kariera w Data Science

Autor: Jacqueline Nolis, Emily Robinson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes - rozwi±zania chmurowe w ¶wiecie DevOps. Tworzenie, wdra¿anie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych

Autor: John Arundel, Justin Domingus

Data wydania: 1

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Autor: Dariusz Woźniak

Data wydania: 2018-06-29

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Python. Rusz g³ow±! Wydanie II

Autor: Paul Barry

Data wydania: 2017-11-17

Liczba stron: 578

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z syst(...)

Autor: Scott Surovich, Marc Boorshtein

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 448

Nie znaleziono obrazka!

Marketing internetowy w Google. Pozycjonowanie, Ads & Analytics dla biznesu, e-commerce, marketerów

Autor: Krzysztof Marzec, Tomasz Trzósło

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

SQL. Analiza danych za pomoc± zapytañ. Warsztaty praktyczne. Wydanie II

Autor: Matt Goldwasser, Upom Malik, Benjamin Johnston

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Baw siê kodem! Twoja w³asna strona WWW. CoderDojo Nano

Autor: Clyde Hatter, CoderDojo

Data wydania: 2019-09-24

Liczba stron: 96

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do SQL. Jak generowaæ, pobieraæ i obs³ugiwaæ dane. Wydanie III

Autor: Alan Beaulieu

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie

Autor: Imran Ahmad

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie IV

Autor: Adam Freeman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 784

Nie znaleziono obrazka!

Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik

Autor: Rishal Hurbans

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III

Autor: Antonio Melé

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 488

Nie znaleziono obrazka!

Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib

Autor: Robert Johansson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 544

Nie znaleziono obrazka!

Debugging Teams. Przez wspó³pracê do lepszej produktywno¶ci

Autor: Brian W. Fitzpatrick, Ben Collins-Sussman

Data wydania: 2018-05-18

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy

Autor: Urszula Wiejak, Adrian Wojciechowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów

Autor: Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

JavaScript. Techniki zaawansowane

Autor: Tomasz Sochacki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Flutter i Dart 2 dla pocz±tkuj±cych. Przewodnik dla twórców aplikacji mobilnych

Autor: Alessandro Biessek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Python dla testera

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV

Autor: Bjarne Stroustrup

Data wydania: 2014-07-14

Liczba stron: 1296

Nie znaleziono obrazka!

Amazon Web Services. Podstawy korzystania z chmury AWS

Autor: Mark Wilkins

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Java. Rusz g³ow±! Wydanie II

Autor: Kathy Sierra, Bert Bates

Data wydania: 2010-11-19

Liczba stron: 720

Nie znaleziono obrazka!

SEOrigami. Sztuka pisania unikatowego (nie tylko na potrzeby pozycjonowania)

Autor: Piotr Kaleta

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 136

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie w jêzyku Rust. Wydajno¶æ i bezpieczeñstwo

Autor: Jim Blandy, Jason Orendorff

Data wydania: 2019-11-05

Liczba stron: 576

Nie znaleziono obrazka!

UXUI. Design Zoptymalizowany. Manual Book

Autor: Chris Badura

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII

Autor: Adam Freeman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1256

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê

Autor: Urszula Wiejak

Data wydania: 2019-08-06

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: 2019-08-05

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Strategia UX. Techniki tworzenia innowacyjnych rozwi±zañ cyfrowych. Wydanie II

Autor: Jaime Levy

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II

Autor: Bjarne Stroustrup

Data wydania: 2019-05-28

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Mikrofrontendy w akcji

Autor: Michael Geers

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów

Autor: Mark Richards, Neal Ford

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne

Autor: Caleb Hattingh

Data wydania: 1

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Wydanie III

Autor: Jenifer Tidwell, Charles Brewer, Aynne Valencia-Brooks

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

Zrozumieæ JavaScript. Wprowadzenie do programowania. Wydanie III

Autor: Marijn Haverbeke

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

Coaching zwinnych zespo³ów. Kompendium wiedzy dla ScrumMasterów, Agile Coachów i kierowników projektu w okresie transformacji

Autor: Lyssa Adkins

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy u¿yciu XAML i C#

Autor: Anna Kempa

Data wydania: 2017-04-07

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

B±d¼ Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu

Autor: Olga Żółkiewicz, Marcin Olszewski, Mateusz Czarnecki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II

Autor: Adam Pelikant

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 512

Nie znaleziono obrazka!

NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych nastêpnej generacji

Autor: Guy Harrison

Data wydania: 2019-01-22

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Sztuczna inteligencja. B³yskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia g³êbokiego

Autor: Hadelin de Ponteves

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

JavaScript. Wyra¿enia regularne dla programistów

Autor: Tomasz Sochacki

Data wydania: 2018-06-15

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê

Autor: Adam Bellemare

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych

Autor: Roland Zimek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

WordPress. Tworzenie aplikacji internetowych. Wydanie II

Autor: Brian Messenlehner, Jason Coleman

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 512

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. PHP7

Autor: Marcin Lis

Data wydania: 2017-08-14

Liczba stron: 8

Nie znaleziono obrazka!

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Autor: W³odzimierz Gajda

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce

Autor: Vladimir Khorikov

Data wydania: 1

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Zen Steve'a Jobsa

Autor: Caleb Melby (Author), Forbes LLC (Author), JESS3 (Illustrator)

Data wydania: 2012-06-18

Liczba stron: 80

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy

Autor: Matt Harrison

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

UXUI. Design Zoptymalizowany. Workshop Book

Autor: Chris Badura

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. TypeScript

Autor: Marcin Felczerek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 8

Nie znaleziono obrazka!

SIMATIC Motion Control - sterowanie serwonapêdami. Teoria. Aplikacje. Æwiczenia

Autor: Radosław Krzyżanowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Kod Pythona w jednym wierszu. Jak profesjonali¶ci pisz± programy doskona³e

Autor: Christian Mayer

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

C# 8.0 w pigu³ce

Autor: Joseph Albahari, Eric Johannsen

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1016

Nie znaleziono obrazka!

Wydajno¶æ Javy. Szczegó³owe porady dotycz±ce programowania i strojenia aplikacji w Javie. Wydanie II

Autor: Scott Oaks

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Przewodnik po MongoDB. Wydajna i skalowalna baza danych. Wydanie III

Autor: Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

Responsive Web Design. Modernizacja witryny

Autor: Inayaili de León

Data wydania: 2017-05-26

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Programuj z .NET. Praktyka ponad teori±

Autor: Paweł Dróżdż

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Ucieczka z pu³apki budowania. Efektywne zarz±dzanie produktem

Autor: Melissa Perri

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Druk 3D. Praktyczny przewodnik po sprzêcie, oprogramowaniu i us³ugach. Wydanie II

Autor: Liza Wallach Kloski, Nick Kloski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 230

Nie znaleziono obrazka!

Python. Kurs dla nauczycieli i studentów. Wydanie II

Autor: Gniewomir Sarbicki

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras

Autor: Francois Chollet

Data wydania: 2019-03-19

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania

Autor: Filip Sala, Marzena Sala-Tefelska

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

C# 9.0. Leksykon kieszonkowy

Autor: Joseph Albahari, Ben Albahari

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Laravel w dzia³aniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II

Autor: Matt Stauffer

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

DDD. Kompendium wiedzy

Autor: Vaughn Vernon

Data wydania: 2018-06-18

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomoc± fastai i PyTorch

Autor: Jeremy Howard, Sylvain Gugger

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 544

Nie znaleziono obrazka!

Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki

Autor: Jason Alls

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 440

Nie znaleziono obrazka!

Docker dla praktyków. Wydanie II

Autor: Jeeva S. Chelladhurai, Vinod Singh, Pethuru Raj

Data wydania: 2018-01-26

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II

Autor: Nathan Rozentals

Data wydania: 2017-11-24

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo

Autor: Dmitri Nesteruk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod

Autor: Eric R. Johnston, Nicholas Harrigan, Mercedes Gimeno-Segovia

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes. Wzorce projektowe. Komponenty wielokrotnego u¿ycia do projektowania natywnych aplikacji chmurowych

Autor: Bilgin Ibryam, Roland Huß

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Java. Kompendium programisty. Wydanie XI

Autor: Herbert Schildt

Data wydania: 2020-03-03

Liczba stron: 1048

Nie znaleziono obrazka!

Efektywny C. Wprowadzenie do profesjonalnego programowania

Autor: Robert C. Seacord

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Projekt doskona³y. Zadbaj o komunikacjê z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozs±dek. Wydanie II

Autor: Tom Greever

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Praktyczne zastosowanie narzêdzi SEO w Twojej firmie

Autor: Paweł Cengiel

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 400

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych

Autor: Hadley Wickham, Garrett Grolemund

Data wydania: 2017-12-01

Liczba stron: 432

Nie znaleziono obrazka!

Ekstremalny kod w jêzyku C. Wspó³bie¿no¶æ i programowanie zorientowane obiektowo

Autor: Kamran Amini

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 752

Nie znaleziono obrazka!

Umiejêtno¶ci analityczne w pracy z danymi i sztuczn± inteligencj±. Wykorzystywanie najnowszych technologii w rozwijaniu przedsiê(...)

Autor: Daniel Vaughan

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

M³odzi giganci programowania. Scratch. Wydanie II

Autor: Radosław Kulesza, Sebastian Langa, Dawid Leśniakiewicz, Piotr Pełka, Adrian Czechowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C#

Autor: Grzegorz Lang

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 112

Nie znaleziono obrazka!

Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje

Autor: Brendan Burns, Eddie Villalba, Dave Strebel, Lachlan Evenson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie maszynowe z jêzykiem JavaScript. Rozwi±zywanie z³o¿onych problemów

Autor: Burak Kanber

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. React

Autor: Marcin Felczerek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 6

Nie znaleziono obrazka!

Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaæ znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II

Autor: Benjamin Jakobus, Jason Marah

Data wydania: 2019-05-14

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Visual C# dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV

Autor: Tony Gaddis

Data wydania: 2019-02-04

Liczba stron: 928

Nie znaleziono obrazka!

Tao mikrous³ug. Projektowanie i wdra¿anie

Autor: Richard Rodger

Data wydania: 2019-01-22

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#

Autor: Robert C. Martin, Micah Martin

Data wydania: 2008-02-06

Liczba stron: 848

Nie znaleziono obrazka!

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: 2019-01-08

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Mapowanie wra¿eñ. Kreowanie warto¶ci przy pomocy ¶cie¿ek klienta, schematów us³ug i diagramów. Wydanie II

Autor: James Kalbach

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 398

Nie znaleziono obrazka!

In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy

Autor: Laine Campbell, Charity Majors

Data wydania: 2018-08-24

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Scratch 3 dla najm³odszych. Kodowanie jest jak granie!

Autor: Max Wainewright

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 118

Nie znaleziono obrazka!

Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II

Autor: Danny Staple

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 520

Nie znaleziono obrazka!

Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#

Autor: Dmitri Nesteruk

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Kod. Ukryty jêzyk komputerów

Autor: Charles Petzold

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 386

Nie znaleziono obrazka!

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V

Autor: Luke Welling, Laura Thomson

Data wydania: 2017-09-25

Liczba stron: 712

Nie znaleziono obrazka!

Wszechstronny JavaScript. Technologie: GraphQL, React, React Native i Electron

Autor: Adam D. Scott

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie V

Autor: Jennifer Robbins

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 766

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II

Autor: JD Long, Paul Teetor

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 536

Nie znaleziono obrazka!

Wyra¿enia regularne od podstaw

Autor: Ben Forta

Data wydania: 2020-01-24

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Full Stack JavaScript. Poznaj technologie Backbone.js, Node.js i MongoDB. Wydanie II

Autor: Azat Mardan

Data wydania: 2020-01-13

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

WordPress 5. Rewolucja Gutenberga

Autor: Paweł Wimmer

Data wydania: 2019-11-12

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji

Autor: Alex Gorelik

Data wydania: 2019-11-05

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu

Autor: Kent Beck

Data wydania: 2014-03-14

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

ASP.NET Core 2 i Angular 5. Przewodnik dla Full-Stack Web Developera

Autor: Valerio De Sanctis

Data wydania: 2018-12-07

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. C

Autor: Radosław Sokół

Data wydania: 2018-12-07

Liczba stron: 8

Nie znaleziono obrazka!

Od pomys³u do przemys³u. Projekty IT w praktyce

Autor: Adam Koszlajda

Data wydania: 2018-11-22

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

Android. Programowanie aplikacji. Rusz g³ow±! Wydanie II

Autor: Dawn Griffiths, David Griffiths

Data wydania: 2018-10-19

Liczba stron: 880

Nie znaleziono obrazka!

C++20. Laboratorium

Autor: Dawid Farbaniec

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie

Autor: Ryan T. White, Archana Tikayat Ray

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzêdzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeñ oraz(...)

Autor: Michael Walker

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV

Autor: Don Syme, Adam Granicz, Antonio Cisternino

Data wydania: 2017-01-16

Liczba stron: 560

Nie znaleziono obrazka!

Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania

Autor: David Foster

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III

Autor: Cay S. Horstmann

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 680

Nie znaleziono obrazka!

Go. Rusz g³ow±!

Autor: Jay McGavren

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 506

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II

Autor: Anthony Williams

Data wydania: 2019-12-16

Liczba stron: 640

Nie znaleziono obrazka!

Laravel. Wstêp do programowania aplikacji internetowych

Autor: Paweł Kamiński

Data wydania: 2019-10-21

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie w jêzyku Java. Podej¶cie interdyscyplinarne. Wydanie II

Autor: Robert Sedgewick, Kevin Wayne

Data wydania: 2018-07-13

Liczba stron: 696

Nie znaleziono obrazka!

Wzorce projektowe. Rusz g³ow±!

Autor: Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra, Elisabeth Robson

Data wydania: 2010-11-19

Liczba stron: 656

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie g³osowych interfejsów u¿ytkownika. Zasady do¶wiadczeñ konwersacyjnych

Autor: Cathy Pearl

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Angular 2. Programowanie z u¿yciem jêzyka TypeScript

Autor: Yakov Fain, Anton Moiseev

Data wydania: 2017-11-24

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do Javy. Programowanie i struktury danych. Wydanie XII

Autor: Y. Daniel Liang

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1544

Nie znaleziono obrazka!

C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III

Autor: Mirosław J. Kubiak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Dane grafowe w praktyce. Jak technologie grafowe u³atwiaj± rozwi±zywanie z³o¿onych problemów

Autor: Denise Gosnell, Matthias Broecheler

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map

Autor: Bartłomiej Iwańczak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk R i analiza danych w praktyce. Wydanie II

Autor: Nina Zumel, John Mount

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 560

Nie znaleziono obrazka!

Python dla programistów. Big Data i AI. Studia przypadków

Autor: Paul J. Deitel, Harvey Deitel

Data wydania: 1

Liczba stron: 712

Nie znaleziono obrazka!

Tworzenie aplikacji internetowych z u¿yciem Node i Express. Korzystanie ze stosu JavaScript. Wydanie II

Autor: Ethan Brown

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III

Autor: Mirosław J. Kubiak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji dzia³aj±cych w chmurze

Autor: Michael Hausenblas, Stefan Schimanski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Python. Receptury. Wydanie III

Autor: David Beazley, Brian K. Jones

Data wydania: 2014-01-31

Liczba stron: 600

Nie znaleziono obrazka!

Kotlin. Rusz g³ow±!

Autor: Dawn Griffiths, David Griffiths

Data wydania: 2020-01-14

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie V

Autor: Tony Gaddis

Data wydania: 2019-12-03

Liczba stron: 824

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie w jêzyku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide

Autor: Josh Skeen, David Greenhalgh

Data wydania: 2019-10-11

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Programowalno¶æ i automatyzacja sieci. Poradnik in¿yniera sieci nastêpnej generacji

Autor: Jason Edelman, Scott S. Lowe, Matt Oswalt

Data wydania: 2019-08-13

Liczba stron: 528

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX

Autor: Tony Gaddis

Data wydania: 2019-04-23

Liczba stron: 1408

Nie znaleziono obrazka!

ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera

Autor: Simone Chiaretta

Data wydania: 2019-04-02

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

Python. Uczenie maszynowe. Wydanie II

Autor: Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili

Data wydania: 2019-03-26

Liczba stron: 528

Nie znaleziono obrazka!

CSS od podszewki

Autor: Keith J. Grant

Data wydania: 2019-03-19

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

Algorytmy bez tajemnic

Autor: Thomas H. Cormen

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika

Autor: Urszula Piechota, Jacek Piechota

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 680

Nie znaleziono obrazka!

Dzieciaki na start! Programowanie dla najm³odszych

Autor: Konrad Jagaciak

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 96

Nie znaleziono obrazka!

Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker

Autor: Jose Manuel Ortega Candel

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Projektowanie frameworków w .NET. Wytyczne, konwencje, idiomy i wzorce. Wydanie III

Autor: Krzysztof Cwalina, Jeremy Barton, Brad Abrams

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 472

Nie znaleziono obrazka!

Domain-Driven Design dla .NET Core. Jak rozwi±zywaæ z³o¿one problemy podczas projektowania architektury aplikacji

Autor: Alexey Zimarev

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Jak zmieniæ zachowanie u¿ytkowników i zdobyæ wiernych klientów. Zastosowania psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II

Autor: Stephen Wendel

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII

Autor: Mark Michaelis

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 864

Nie znaleziono obrazka!

Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3. Wydanie III

Autor: Ben Frain

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II

Autor: Adam Pelikant

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 512

Nie znaleziono obrazka!

Java. Najlepsze rozwi±zania zadañ programistycznych. Receptury. Wydanie IV

Autor: Ian F. Darwin

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 616

Nie znaleziono obrazka!

Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II

Autor: Micha Gorelick, Ian Ozsvald

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Jak projektowaæ us³ugi. Niezawodne zasady w praktycznym zastosowaniu

Autor: Marc Stickdorn, Markus Edgar Hormess, Adam Lawrence, Jakob Schneider

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 528

Nie znaleziono obrazka!

Laptopowy Milioner. Jak zerwaæ z prac± na etacie i zacz±æ zarabiaæ w sieci

Autor: Mark Anastasi

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 328

Nie znaleziono obrazka!

Mobile Web. Rusz g³ow±!

Autor: Lyza Danger Gardner, Jason Grigsby

Data wydania: 2013-03-08

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Matematyka dla programistów Java

Autor: Jacek Piechota

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 592

Nie znaleziono obrazka!

Code with me. Zostañ game developerem

Autor: Krzysztof Pianta

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych

Autor: Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, Paul Trani

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#

Autor: Dmitri Nesteruk

Data wydania: 2020-03-02

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Ci±g³e dostarczanie oprogramowania w jêzyku Java. Najlepsze narzêdzia i praktyki wdra¿ania kodu

Autor: Daniel Bryant, Abraham Marín-Pérez

Data wydania: 2019-10-11

Liczba stron: 400

Nie znaleziono obrazka!

iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V

Autor: Matt Neuburg

Data wydania: 2019-08-20

Liczba stron: 608

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje

Autor: Matt R. Cole

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 216

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie w jêzyku Ruby. Mikrous³ugi i konteneryzacja

Autor: Michał Sobczak

Data wydania: 2019-04-09

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z u¿yciem Node.js i Raspberry Pi

Autor: Lynn Beighley

Data wydania: 2019-02-19

Liczba stron: 40

Nie znaleziono obrazka!

Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII

Autor: Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe

Data wydania: 2019-02-19

Liczba stron: 1344

Nie znaleziono obrazka!

Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych

Autor: Amir Shevat

Data wydania: 2018-11-30

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Rozwijanie mikrous³ug w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie

Autor: Tarek Ziade

Data wydania: 2018-09-18

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Zend Framework 3. Poradnik programisty

Autor: Adam Omelak

Data wydania: 2017-10-10

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie jêzyka JavaScript

Autor: Nicholas C. Zakas

Data wydania: 2017-08-02

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II

Autor: Alan Shalloway, James R. Trott

Data wydania: 2005-02-14

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Java EE. Zaawansowane wzorce projektowe

Autor: Murat Yener, Alex Theedom

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP

Autor: Łukasz Sosna

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Nauka Javy. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji do rzeczywistych zastosowañ. Wydanie V

Autor: Marc Loy, Patrick Niemeyer, Daniel Leuck

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core

Autor: Jacek Matulewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 560

Nie znaleziono obrazka!

iOS 5. Podrêcznik programisty

Autor: Erica Sadun

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 728

Nie znaleziono obrazka!

Google Cloud Certified Professional Cloud Architect. Wprowadzenie do platformy i materia³y egzaminacyjne. Wydanie II

Autor: Soumen Chatterjee

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Historia przysz³o¶ci. Oculus, Facebook i rewolucja wirtualnej rzeczywisto¶ci

Autor: Blake J. Harris

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie maszynowe w Pythonie dla ka¿dego

Autor: Mark Fenner

Data wydania: 1

Liczba stron: 544

Nie znaleziono obrazka!

Niech Ciê widz± w sieci! Blog lub serwis bran¿owy od podstaw

Autor: Grzegorz Miłkowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Cz³owiek na rozdro¿u. Sztuczna inteligencja 25 punktów widzenia

Autor: John Brockman (Editor)

Data wydania: 2020-03-24

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

Matematyka dla programistów JavaScript

Autor: Jacek Piechota

Data wydania: 2020-03-03

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

C# od podszewki. Wydanie IV

Autor: Jon Skeet

Data wydania: 2020-02-19

Liczba stron: 536

Nie znaleziono obrazka!

Vue.js w akcji

Autor: Erik Hanchett, Benjamin Listwon

Data wydania: 2020-01-24

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Programista na rozmowie kwalifikacyjnej

Autor: Dariusz Kalbarczyk, Bartłomiej Narożnik, Miłosz Piechocki, Paweł Zdziech

Data wydania: 2019-10-29

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Algorytmy uczenia maszynowego. Zaawansowane techniki implementacji

Autor: Giuseppe Bonaccorso

Data wydania: 2019-07-09

Liczba stron: 496

Nie znaleziono obrazka!

Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci

Autor: Bassem Aly

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki

Autor: Rhuan Rocha, Joao Purificacao

Data wydania: 2019-05-23

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Zrozumieæ oprogramowanie. O prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty

Autor: Max Kanat-Alexander

Data wydania: 2019-04-10

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Zawód front-end developer. 11 kroków do zostania webmasterem

Autor: Maciej Rościszewski

Data wydania: 2019-04-02

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW. Wydanie II

Autor: Kirupa Chinnathambi

Data wydania: 2019-03-05

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

ASP.NET Core 2.0. Wprowadzenie

Autor: Jason De Oliveira, Michel Bruchet

Data wydania: 2018-12-03

Liczba stron: 408

Nie znaleziono obrazka!

Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania

Autor: Melissa Ford, Sadie Ford, Gabriel Ford

Data wydania: 2018-11-27

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II

Autor: Adam Freeman

Data wydania: 2018-06-11

Liczba stron: 720

Nie znaleziono obrazka!

Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie

Autor: Roland Kuhn Dr., Brian Hanafee, Jamie Allen

Data wydania: 2018-02-12

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Gantry. Tworzenie szablonów dla Joomla!

Autor: Sławomir Pieszczek

Data wydania: 2017-08-30

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj±

Autor: Audrey O'Shea

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II

Autor: The LEAD Project

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Uczenie maszynowe w aplikacjach. Projektowanie, budowa i wdra¿anie

Autor: Emmanuel Ameisen

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Analiza danych w zarz±dzaniu projektami

Autor: Seweryn Spałek (Editor)

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów

Autor: Juval Löwy

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

My¶l w jêzyku Java! Nauka programowania. Wydanie II

Autor: Allen B. Downey, Chris Mayfield

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

QGis. Tworzenie i analiza map

Autor: Bartłomiej Iwańczak

Data wydania: 2016-10-25

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Jêzyk C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII

Autor: Paul J. Deitel, Harvey Deitel

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 822

Nie znaleziono obrazka!

C#. Zacznij programowaæ!

Autor: Rob Miles

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 496

Nie znaleziono obrazka!

PHP7 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 40 lekcjach

Autor: Mariusz Duka

Data wydania: 2020-02-19

Liczba stron: 232

Nie znaleziono obrazka!

Docker. Wydajno¶æ i optymalizacja pracy aplikacji. Wydanie II

Autor: Allan Espinosa, Russ McKendrick

Data wydania: 2020-01-16

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

TensorFlow. 13 praktycznych projektów wykorzystuj±cych uczenie maszynowe

Autor: Ankit Jain, Armando Fandango, Amita Kapoor

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 264

Nie znaleziono obrazka!

G³êbokie uczenie z TensorFlow. Od regresji liniowej po uczenie przez wzmacnianie

Autor: Bharath Ramsundar, Reza Bosagh Zadeh

Data wydania: 2019-11-13

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Vue.js 2. Wprowadzenie dla profesjonalistów

Autor: Adam Freeman

Data wydania: 2019-10-01

Liczba stron: 648

Nie znaleziono obrazka!

Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji

Autor: Ivan Èukić

Data wydania: 2019-09-03

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Szybsza Sieæ z jêzykami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii

Autor: Andrew Caya

Data wydania: 2019-09-03

Liczba stron: 216