Wyszukiwanie

Nie znaleziono obrazka!

Zaawansowana analiza danych. Jak przej¶æ z arkuszy Excela do Pythona i R

Autor: George Mount

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 208

Nie znaleziono obrazka!

Linux. Receptury. Najwa¿niejsze umiejêtno¶ci u¿ytkownika i administratora. Wydanie II

Autor: Carla Schroder

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych

Autor: Felix Zumstein

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2019 PL. Biblia

Autor: Michael Alexander, Richard Kusleika, John Walkenbach

Data wydania: 2019-11-05

Liczba stron: 968

Nie znaleziono obrazka!

Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekszta³canie danych

Autor: Gil Raviv

Data wydania: 2020-03-02

Liczba stron: 376

Nie znaleziono obrazka!

Linux. Biblia. Wydanie X

Autor: Christopher Negus

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 872

Nie znaleziono obrazka!

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie V

Autor: Łukasz Sosna

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Jak dzia³a Linux. Podrêcznik administratora. Wydanie II

Autor: Brian Ward

Data wydania: 2015-11-02

Liczba stron: 456

Nie znaleziono obrazka!

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarz±dzanie konfiguracj± i wdra¿anie aplikacji

Autor: Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2019 PL. Programowanie w VBA

Autor: Michael Alexander, Dick Kusleika

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 696

Nie znaleziono obrazka!

Excel. Tabele przestawne w prostych krokach

Autor: Henryk Tyszka

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Jak Unix tworzy³ historiê

Autor: Brian W. Kernighan

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 224

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

Autor: John Walkenbach

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 1016

Nie znaleziono obrazka!

Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II

Autor: Jordan Krause

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 440

Nie znaleziono obrazka!

Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych

Autor: Alberto Ferrari, Marco Russo

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 256

Nie znaleziono obrazka!

Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona

Autor: David Airey

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 226

Nie znaleziono obrazka!

PowerShell dla administratorów systemów. Prosta automatyzacja zadañ

Autor: Adam Bertram

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji

Autor: Nancy Duarte

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 288

Nie znaleziono obrazka!

VMware vSphere 6.7 od podstaw

Autor: Nick Marshall, Mike Brown, Ryan Johnson

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 808

Nie znaleziono obrazka!

Excel. 101 formu³ gotowych do u¿ycia

Autor: Michael Alexander, Dick Kusleika

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Przetwarzanie danych w Excelu. Laboratorium Power Query

Autor: Marcin Cichocki

Data wydania: 2020-02-17

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy

Autor: Andrzej Gołąb

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk³ady

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: 2019-10-01

Liczba stron: 400

Nie znaleziono obrazka!

Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. Wydanie III

Autor: Clif Flynt, Sarath Lakshman, Shantanu Tushar

Data wydania: 2018-04-27

Liczba stron: 480

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2021 PL. Kurs

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

ABC komputera. Wydanie XII

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 464

Nie znaleziono obrazka!

Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzêdzi Excela

Autor: Wayne L. Winston

Data wydania: 2019-12-16

Liczba stron: 616

Nie znaleziono obrazka!

Swift 4. Koduj jak mistrz. Wydanie IV

Autor: Jon Hoffman

Data wydania: 2018-10-05

Liczba stron: 344

Nie znaleziono obrazka!

Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX

Autor: William Stallings

Data wydania: 2018-09-04

Liczba stron: 856

Nie znaleziono obrazka!

Wdro¿enie Office 365 w ma³ej organizacji krok po kroku

Autor: Marcin Pytlik

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA

Autor: Piotr Janus

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020

Autor: Kelly Kordes Anton, Tina DeJarld

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 440

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2019 PL w biurze i nie tylko

Autor: Sergiusz Flanczewski

Data wydania: 2019-10-15

Liczba stron: 400

Nie znaleziono obrazka!

ABC Excel 2021 PL

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Office 2021 PL. Kurs

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

PowerShell. Leksykon kieszonkowy. Przeno¶na pomoc dla tworz±cych skrypty w PowerShell. Wydanie III

Autor: Lee Holmes

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 176

Nie znaleziono obrazka!

SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarz±dzanie zasobami informacyjnymi w przedsiêbiorstwie

Autor: Steve Goodyear

Data wydania: 2015-04-03

Liczba stron: 296

Nie znaleziono obrazka!

Jak to zrobiæ w InDesignie? Proste sposoby, szybkie efekty

Autor: Dave Clayton

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 282

Nie znaleziono obrazka!

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III

Autor: £ukasz Sosna

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II

Autor: Sergiusz Flanczewski, Bartosz Gajda, Maria Sokół, Aleksandra Tomaszewska-Adamarek

Data wydania: 2006-11-13

Liczba stron: 1272

Nie znaleziono obrazka!

ABC MS Office 2016 PL

Autor: Adam Jaronicki

Data wydania: 2016-01-14

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwi±zania

Autor: Shannon Bray, Miguel Wood, Patrick Curran

Data wydania: 2015-09-23

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Arkusze Google. Æwiczenia praktyczne

Autor: Krzysztof Masłowski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

System Windows. Najlepsze rozwi±zania

Autor: Preston Gralla

Data wydania: 2008-11-27

Liczba stron: 744

Nie znaleziono obrazka!

Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych

Autor: Andrzej Jacek Blikle, Jarosław Deminet

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 128

Nie znaleziono obrazka!

Rejestr Windows Vista. Praktyczne przyk³ady

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: 2009-05-06

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2019. Æwiczenia praktyczne

Autor: Krzysztof Masłowski

Data wydania: 2019-10-22

Liczba stron: 200

Nie znaleziono obrazka!

Poznaj Swifta, tworz±c aplikacje. Profesjonalne projekty dla systemu iOS

Autor: Emil Atanasov

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 312

Nie znaleziono obrazka!

Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

Autor: Michael Alexander

Data wydania: 2019-05-16

Liczba stron: 360

Nie znaleziono obrazka!

Mistrzowskie prezentacje. Slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. Wydanie 2

Autor: Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski

Data wydania: 2017-12-18

Liczba stron: 192

Nie znaleziono obrazka!

Po prostu Windows 7

Autor: Maria Sokół

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 368

Nie znaleziono obrazka!

Excel Solver w praktyce. Zadania ekonometryczne z rozwi±zaniami

Autor: Henryk Tyszka

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 384

Nie znaleziono obrazka!

OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko

Autor: Sergiusz Flanczewski

Data wydania: 2007-08-28

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

Mandriva. Æwiczenia

Autor: Maciej Groszek

Data wydania: 2006-11-08

Liczba stron: 112

Nie znaleziono obrazka!

ABC komputera. Wydanie XI

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: 2017-12-08

Liczba stron: 424

Nie znaleziono obrazka!

Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podrêcznik

Autor: Kelly Kordes Anton, John Cruise

Data wydania: 2016-08-12

Liczba stron: 440

Nie znaleziono obrazka!

VBA dla Excela 2016 PL. 222 praktyczne przyk³ady

Autor: Witold Wrotek

Data wydania: 2016-06-15

Liczba stron: 392

Nie znaleziono obrazka!

Windows 8.1 PL. Æwiczenia praktyczne

Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga

Data wydania: 2014-04-22

Liczba stron: 160

Nie znaleziono obrazka!

Excel 2010 PL. Formu³y

Autor: John Walkenbach

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 881

Nie znaleziono obrazka!

MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

ABC systemu Windows 8 PL

Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 352

Nie znaleziono obrazka!

Windows 8 PL

Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga

Data wydania: 2012-10-25

Liczba stron: 280

Nie znaleziono obrazka!

Tablice informatyczne. Windows Vista PL

Autor: Radosław Sokół

Data wydania: 2008-07-03

Liczba stron: 6

Nie znaleziono obrazka!

Mac OS X Leopard. Æwiczenia praktyczne

Autor: Łukasz Suma

Data wydania: 2008-11-24

Liczba stron: 168

Nie znaleziono obrazka!

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów

Autor: Sebastian Wilczewski

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 504

Nie znaleziono obrazka!

Windows 98 PL

Autor: Michael Hart, Paul Cassel

Data wydania: 1998-08-05

Liczba stron: 608

Nie znaleziono obrazka!

Office 2010 PL. Seria praktyk

Autor: Michael Price

Data wydania: 2011-06-06

Liczba stron: 240

Nie znaleziono obrazka!

Windows Vista PL. Pierwsza pomoc

Autor: Adam Józefiok

Data wydania: 2009-11-19

Liczba stron: 112

Nie znaleziono obrazka!

Po prostu Mac OS X 10.5 Leopard PL

Autor: Maria Langer

Data wydania: 2009-05-19

Liczba stron: 752

Nie znaleziono obrazka!

Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwi±zania

Autor: Scott Kelby

Data wydania: 2008-04-23

Liczba stron: 400

Nie znaleziono obrazka!

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Autor: Paul McFedries

Data wydania: 2008-04-18

Liczba stron: 816

Nie znaleziono obrazka!

Windows Vista PL. Projekty

Autor: John Rizzo

Data wydania: 2007-11-07

Liczba stron: 144

Nie znaleziono obrazka!

Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska

Autor: Olav Martin Kvern, David Blatner

Data wydania: 2007-03-22

Liczba stron: 968

Nie znaleziono obrazka!

Windows Vista PL. Kurs

Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga

Data wydania: 2007-01-30

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Mac OS X Tiger. Æwiczenia praktyczne

Autor: Łukasz Suma

Data wydania: 2007-01-03

Liczba stron: 184

Nie znaleziono obrazka!

Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik

Autor: Adobe Creative Team

Data wydania: 2006-07-27

Liczba stron: 488

Nie znaleziono obrazka!

OpenOffice 1.1.x UX.PL

Autor: Grzegorz Kocur, Piotr Majchrzak, Leszek Zdonek

Data wydania: 2004-07-13

Liczba stron: 304

Nie znaleziono obrazka!

Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V

Autor: Michael Alexander, John Walkenbach

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 416

Nie znaleziono obrazka!

MS Project 2013 dla bystrzaków

Autor: Cynthia Stackpole Snyder

Data wydania: 2015-01-19

Liczba stron: 320

Nie znaleziono obrazka!

Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV

Autor: Joseph Schmuller

Data wydania: 2020-03-06

Liczba stron: 528