Wyszukiwanie

Nie znaleziono obrazka!

Jeszcze dziwniejsza matematyka. Na granicy poznania

Autor: David Darling, Agnijo Banerjee

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 248

Nie znaleziono obrazka!

Dziwna matematyka. Podró¿ ku nieskoñczono¶ci

Autor: Agnijo Banerjee, David Darling

Data wydania: 2019-12-09

Liczba stron: 272

Nie znaleziono obrazka!

Uczmy dzieci stosowaæ matematykê. Poradnik nie tylko dla rodziców

Autor: Danuta Zaremba

Data wydania: 1

Liczba stron: 152

Nie znaleziono obrazka!

£amig³ówki logiczne. Wytê¿ umys³ w 96 zagadkach matematycznych

Autor: Piotr Kosowicz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 120

Nie znaleziono obrazka!

Metody numeryczne dla informatyków

Autor: Wojciech Kordecki, Karol Selwat

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 124

Nie znaleziono obrazka!

Matematyczne ³amañce. 113 zagadek logicznych

Autor: Piotr Kosowicz

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 112

Nie znaleziono obrazka!

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawê. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli

Autor: Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Data wydania: 2018-10-05

Liczba stron: 112

Nie znaleziono obrazka!

Mathcad. Zbiór zadañ dla in¿ynierów

Autor: Tadeusz Białoń

Data wydania: Brak daty publikacji

Liczba stron: 336

Nie znaleziono obrazka!

Maple. Podrêcznik

Autor: Artur Krowiak

Data wydania: 2012-02-20

Liczba stron: 264